Izbrane zgodbe

Vadim Zeland: Transurfing realnosti

Vadim Zeland
Transurfing realnosti
Založba Primus
Pripravila: Mirela Smajić, IzBrano z Mirelo
Objavljeno na spletnem portalu Navdihni.me na povezavi: https://navdihni.me/vadim-zeland-transurfing-realnosti/
Rubrika: Preberi.me

Vadim Zeland, nekdanji fizik in avtor svetovne in slovenske uspešnice Transurfing realnosti, ki je izšla v petih delih, zelo malo pove o sebi, ker trdi, da ni on stvarnik transurfinga, ampak le posrednik znanja, ki ga je nekoč prejel v sanjah. Kljub temu, da mu je bil omogočen drugačen vpogled v življenje in realnost, kar transurfing omogoča, je bil zanj velik izziv vse to znanje ubesediti, da ga razume in dojame čim širši krog ljudi za uporabo v vsakdanjem življenju. »Virus« transurfinga se je razširil po celem svetu, kar dokazujejo druge knjige o transurfingu, ki so nastale kot odgovor na različna vprašanja transurferjev, ko so se v praksi srečali s kakšnim izzivom.

Miselna energija povzroči materializacijo potencialne različice.

V seriji knjig TRANSURFING REALNOSTI Vadim Zeland pojasni delovanje in gibanje primarne energije v odnosu do sekundarne realnosti, ki se manifestira večinoma v naši nezavedni izbiri. Naša nezavedna izbira pa je posledica programa po katerem avtomatično delujemo, saj se celo življenje v njem urimo. In, kako se ne bi urili v programu, ki so nam ga začeli nalagati najprej naši ljubi in skrbni starši, nato še vsi ostali udeleženci našega življenja. 

Zeland nas prepriča, da spremenimo pogled na resničnost, ki je le ena izmed mnogih v neskončnem informacijskem prostoru vseh možnih različic našega življenja. Vsaka točka v tem informacijskem prostoru ima svojo različico določenega dogodka. Vsaka različica se sestoji iz zunanje podobe – ali oblike manifestacije realnosti – in poti po kateri se materija giblje. Ta pot se začne z našo miselno energijo, ki na koncu le materializira potencialno različico našega življenja. Miselna energija torej povzroči materializacijo potencialne različice.

Človeško življenje je neskončna veriga vzrokov in posledic. Posledica in vzrok sta v tem informacijskem prostoru različic vedno blizu drug drugega. Vzroki in posledice si sledijo in na ta način sektorji v prostoru različic oblikujejo življenjsko linijo. Vsak človek hodi po svoji življenjski liniji in istočasno vsi ljudje živijo v enem in istem svetu.

Materialni svet je za vse enak, konkretna realizacija pa je za vsakega posameznika drugačna.

V prostoru različic za vsakega posameznika obstaja neskončno število življenjskih linij in usod. Ker nam je dana pravica »izbirati«, nimamo razloga, da bi se jezili na svojo usodo. Naš problem je le v tem, da ne znamo izbirati. Svet se nam prikazuje v vsej mnogovrstnosti, kakor da bi bil ustvarjen le za to, da bi zadovoljil vse naše potrebe. 

Bojevati se s svetom, ki nas obkroža, le zato, da bi spremenili svojo usodo, je težka in nehvaležna naloga. Ne gremo spreminjati scenarija, ker s tem ne bomo ničesar dosegli. Raje si preprosto izberimo različico, ki si jo najbolj želimo. Ko poskušamo v scenariju spremeniti neprijetne trenutke, mislimo točno na tiste stvari, ki nam niso všeč – in prav s tem se naša izbira realizira in dobimo tisto, česar si ne želimo. Na poti do tega, da se naučimo izbrati tisto različico našega življenja, ki si jo najbolj želimo ali drugače povedano, na poti uresničevanja naših najvišjih potencialov, so največje ovire energijska nihala. Energijsko nihalo je posamezna, neodvisna energijsko – informacijska struktura, ki nastane, ko se miselna energija posameznikov združi v en tok. Ta struktura začne živeti svoje življenje in si podreja ljudi, ki znotraj njene tvorbe delujejo v skladu z njenimi zakoni. Zakaj pa se te strukture imenujejo nihala? Zato, ker nihajo sorazmerno s številom ljudi. Večje, kot je število ljudi – privržencev, ki ga hranijo s svojo energijo, močneje nihalo niha.

Vsako nihalo je destruktivno, saj svojim privržencem jemlje energijo in ima moč nad njimi.

Primer: skupina ženic poseda na klopci v parku in z vsem srcem preklinja vlado. Niso privrženke nihala vlade, saj jo sovražijo na celi črti. A kaj se dogaja? Ženice preklinjajo vlado, češ da je nesposobna, podkupljiva, brezobzirna in neumna. Na takšen način svojo miselno energijo intenzivno usmerjajo na frekvenco tega nihala. Nihalu je povsem vseeno, s katere strani ga boste gugali. Ustrezata mu tako pozitivna kot tudi negativna energija. Pomembno je le, da je posameznikova miselna energija resonančna frekvenci nihala.

Glavna lastnost, po kateri lahko prepoznamo destruktivno nihalo, je ta, da agresivno teži k uničenju drugih nihal, zato da bi pritegnilo ljudi na svojo stran. Da bi to doseglo, svoje privržence neprestano ščuva proti drugim: »Mi smo dobri, oni pa niso takšni kot mi. Oni so slabi!« Ljudje, ki so vpleteni v ta boj, se oddaljujejo od svojih pravih poti in stopajo naproti tujim ciljem. Ciljem, ki jih napačno interpretirajo kot svoje. V tem se kaže destruktivnost nihal. S pojavom množičnih medijev so metode nihal postale bolj pretkane. Ljudi pa množični mediji kar hitro zasvojijo.

Npr. v informativnih oddajah običajno prevladujejo slabe novice, ki pri ljudeh izzovejo močna čustva, kot so vznemirjenje, strah, razdraženost, jeza in zavist. Naloga novinarjev je ta, da pritegnejo zanimanje javnosti. Medijska sredstva, ki so pravzaprav nihala sama, so v službi mogočnejših nihal. Namen teh sredstev naj bi bil, da ljudem omogočajo prost dostop do vseh informacij. Dejanski namen pa je precej drugačen – z vsemi mogočimi sredstvi želijo namreč čim večje število ljudi naravnati na frekvence določenih nihal. Oblike manipulacije, ki jih nihalo uporablja za črpanje energije je cela paleta psiholoških kompleksov: nisem privlačen, nimam nekih posebnih sposobnosti ali talentov, nisem dovolj pameten ali bister, ne znam komunicirati z ljudmi, nič nisem vreden itd.

Kompleks krivde: pregrešil sem se, vsi me obsojajo, nositi moram svoj križ.
Kompleks borca: biti moram hladnokrven, napovedujem vojno sebi in ostalim, boril se bom za svoje mesto pod soncem in, če ne bo šlo drugače, si bom svoje vzel s silo.
Kompleks resnicoljuba: za vsako ceno bom dokazal, da imam jaz prav, ne drugi. Takšni in drugačni kompleksi so ključi, ki odpirajo vrata do energije posameznikov.
Najmočnejša vrvica, s katero nas lahko nihalo privleče k sebi, je strah, najstarejše in najmočnejše čustvo, kar jih poznamo. Sploh ni pomembno, česa se bojite. Če pa je strah kakorkoli povezan z nihalom, mu bomo na ta način oddajali energijo.

Nihalo človeku s tem, ko ga zadane v živo, intenzivno črpa energijo.

Z nihalom se ne splača bojevati. Če se z njim borimo – mu oddajamo energijo. Najpomembnejši pogoj za uspeh je, da se odpovemo boju z njim. Zelo pomembno pa je tudi sposobnost, v kateri se izurimo, da ničesar na svetu ne obsojamo. Če želite nekaj odstraniti iz življenja, ne pomeni, da se temu izognete, temveč da to ignoriramo. Vsa ta energija nihala, ko ga uspešno ustavimo, gre nazaj k nam in spet smo sami svoji gospodarji. A tokrat se z zavestnimi izbirami odločno pomikamo po želeni življenjski liniji. Naša svoboda je v tem, da smo neodvisni od tujih nihal. Po drugi strani pa obstajajo tudi nihala, ki bodo koristila prav nam. To so naša nihala. To pomeni, da se moramo naučiti obračati pozornost na dobre in pozitivne stvari. Takoj ko bomo videli ali slišali kakršnekoli dobre in prijetne novice ali novice, ki nam vzbujajo upanje, jih fiksiramo v mislih in se jih veselimo. Naj nas napolnijo z radostjo.