Izbrane zgodbe

PREBUJENI MOŠKI NI BOLJ MOŽAT, TEMVEČ IŠČE SVOJE LASTNE POTI

Pri zavesti, osredotočeni na preživetje, so namen in poslanstvo od zunaj opredeljevali starši, vera, strah pred izobčenjem ter neupravičenost do ljubezni in spoštovanja. A namen in poslanstvo v resnici opredeljuje naša notranjost.
Veliko raziskav kaže, da med spoloma obstajajo biološke in hormonske razlike, ki določajo, da se ženske in moški drugače odzivajo na življenjske težave.

Prebujeni moški ni suženj biologije. Zaveda se ravnotežja med moško in žensko energijo v sebi. Prebujeni moški se zaveda velike izbire različnih vlog. Zaveda se zgodovine in velikih sprememb v zadnjih nekaj letih. Na življenje se ne odziva le kot na dolžnost, ki jo mora izpolniti, temveč tudi kot na umetnost, ki jo bo ustvaril.

Ameriški politolog, aktivist in avtor sedmih knjig o moških in ženskih vprašanjih, dr. John Gray, je v predgovoru zapisal, da je knjiga Prebujeni moški v tem trenutku zgodovine človeštva izjemno pomembna, ker vodi moškega, da se poglobi vase ter odkrije svoj namen in poslanstvo; da je v stiku s svojimi čustvi tako, da mu ne narekujejo dejanj; da išče svojo pot in pri tem spoštuje zaveze, ki jih je med tem iskanjem sprejel.

Zavestno delovanje

Prebujeni moški se zaveda naravnega značaja in lahko prepozna, kakšen se je rodil. Pozna svojo resnično naravo in ne vidi razloga, da bi jo zatiral. Zaveda se, da so nanj vplivali različni pogoji, in to mu daje možnost zavestne izbire. Njegova možatost ni samo samodejno sprejemanje njegove biologije ali različnih glasov, ki so mu govorili, kakšen mora biti. Postala je podobna umetniškemu delu: zavestno darilo svetu, ki mu dovoljuje biti to, kar je, se opreti na lastne sile in se povsem razdajati vsem, na kogar vpliva. Prebujenost spremeni vse.

Kdo je on?

Prebujeni moški ni boljši moški. Ni razvitejši ali popolnejši. Zagotovo ni bogatejši, bolj možat ali močnejši. Nima večjih mišic, bolj poraščenih prsi ali hitrejšega avtomobila. Izraz se uporablja za moškega, ki posveča nekaj pozornosti in zato tudi izbire izražanju svoje možatosti. Živi svojo umetnost in ne svoje samodejnosti.

Več v članku na povezavi SVET24: https://novice.svet24.si/clanek/astro/628625ca116e9/prebujeni-moski-ni-bolj-mozat-temvec-isce-svoje-lastne-poti

Več o knjigi Prebujeni moški na povezavi založbe Gnostica: https://www.gnostica.si/zbirke/prebujeni-moski

Komentirajte